Dotace a granty » 2009 » RVZRK - Rada vlády

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY                                                      

Kancelář  Rady vlády ČR pro záležitosti  romské komunity
 
 
 

Úřad vlády České republiky vyhlásil prostřednictvím Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity dotační řízení pro neziskové organizace v rámci podprogramu B: Předcházení sociálnímu vyloučení a komunitní práce – neinvestiční finanční prostředky.

 

Z tohoto programu jsme získali neinvestiční dotaci na projekt „Nudu zaháníme, do Klubu míříme !" v celkové výši  400 000,- Kč.

 

Ze získaných prostředků budou hrazeny osobní výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), které jsou odměnou za realizaci projektu, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

Projekt   "Nudu zaháníme, do Klubu míříme ! " je realizován z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci   programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“, podprogram B. „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, poskytovaných Úřadem vlády ČR.“

 
 
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem