Dotace a granty » 2009 » Ústecký kraj

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě


KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE                   
 
 
   
 

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byla v roce 2009 poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009 . Získali jsme dotaci v celkové výši  300 000,- Kč .

 

Azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy a matky s dětmi ( tř.T.G.Masaryka)   100 000,-

Azylový dům ženy a matky s dětmi (ul.Riegrova)                                                            170 000,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                                                                           30 000,-

 
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu provozních nákladů – energií a osobní nákladů v sociálních službách – azylové domy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež .

 
Od 1.7.2009  FCH Roudnice n.L. získala v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje finanční  prostředky na provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi (Riegrova 652) a tak vrátila alikvótní částku poskytnuté dotace na tuto sociální službu ve výši 85 000 Kč zpátky do  rozpočtu kraje.
 
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem