Dotace a granty » 2013 » Město Roudnice nad Labem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

                                                    MĚSTO ROUDNICE NAD LABEMFarní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Roudnice nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

V roce 2013 obdržela finanční příspěvky na jednotlivé sociální služby :

Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.                                                   144 859,- Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                 53 257,- Kč *

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.        162 966,- Kč **

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  při FCH Rce n.L.                316 346,- Kč  ***


* dotace je určena na financování pouze v měsíci lednu 2013, neboť od 1. 2. 2013 je služba financována prostřednictvím IP Ústeckého kraje

** dotace je určena na financování pouze v první polovině roku 2013, neboť od 1. 7. 2013 je služba financována prostřednictvím IPO Města Roudnice nad Labem

*** dotace je určena na financování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, s tím že činnost NZDM (15-26 let)  bude hrazena  pouze za první polovinu roku 2013, neboť od 1. 7. 2013 je služba financována prostřednictvím IPO Města Roudnice nad Labem a činnost NZDM (6-15 let) je na celý rok                    Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem