Dotace a granty » 2013 » Ústecký kraj

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE                   
 
 
   
 

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byla v roce 2013 poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  Podpora sociálně - zdravotních služeb 2013 . Získali jsme dotaci v celkové výši  180 000,- Kč .

Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů v těchto službách.

 

 

Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                               100 000,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                   50 000,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                                                                             30 000,-

 
Od 1. 2. 2013  FCH Roudnice n.L. získala v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje finanční  prostředky na provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi (Riegrova 652)a tak vrátila alikvótní částku poskytnuté dotace na tuto sociální službu ve výši 91 667 Kč zpátky do rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje.


S platností od 1. 7. 2013 FCH Roudnice n.L.realizuje individuální projekt obce (IPO Roudnice n.L.) na zajištění služeb NZDM (15-26 let) a SAS. Z tohoto důvodu vrátila alikvótní část dotace na službu SAS - ve výši 25 .000,- Kč. Prostředky určené na financování NZDM , které organizace získala dohromady pro oba zařízení - NZDM ml. a NZDM st. nebude vracet, ale se souhlasem KÚ je využije pro zajištění provozu NZDM ml. do konce roku.
Skutečné čerpání  finančních prostředků:
 

 Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                    8 333,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                   25 000,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                                                                             30 000,-

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem