Dotace a granty » 2013 » Úřad práce

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě


Úřad práce Litoměřice

Úřad práce Litoměřice:

Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích

         
  • čerpá finanční prostředky ze státního rozpočtu za účelem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací
         

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 8. 2013  do 31. 12. 2013

název profese                                                    dělník VPP - pomocní práce v oblasti charity

 Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která zajišťuje práci v Domově sv. Josefa a v šatníku FCH.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem