Dotace a granty » 2013 » IP - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě


ESF


Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Veřejná zakázka  Ústeckého kraje  "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji"

   

Farní charita Roudnice nad Labem se v prosinci 2012 přihlásila do otevřeného výběrového řízení na získání veřejné zakázky na „Zajištění  sociální služby Azylový dům pro osoby bez přístřeší v Roudnici nad Labem v období od 1. ledna  2013 do 31. prosince 2014“, který vyhlásil pro poskytovatele sociálních služeb Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 16. 1. 2013 rozhodla o přidělení veřejné zakázky Farní charitě Roudnice nad Labem na „Zajištění sociální služby Azylový dům pro osoby bez přístřeší v Roudnici nad Labem v období od 1. 2. 2013 do 31. 12.  2014“. Byla akceptována celková nabídková cena ve výši 4.570.000,-  po zkrácení o měsíc leden 2013 (4. 381 667,-  na celé období realizace projektu).


Dne 28. 1. 2013 byla podepsána smlouva o poskytování sociálních služeb v azylovém domě Riegrova 652 v období od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 .


Projekt je určen na zabezpečení provozu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa, který provozuje farní charita v Riegrově ul.652 v Roudnici n.L.  V azylovém domě jsou zajištěny kromě nabídky základních služeb dle §57 zákona 108/2006 Sb.o sociálních službách, také fakultativní služby.

Uživatelkám jsou nabízeny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zejména volnočasové aktivity pro matky s dětmi, využívána metoda videotrénink interakcí na podporu rodičovských kompetencí a křesťansko-psychologická poradna, do práce s dětmi je zapojen pedagog volného času.

 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem