O nás » Prezentační akce 2011 - 2012 » Benefiční koncert pro charitu

                   

 

Benefiční koncert  pro FCH Roudnice nad Labem - 12. 7. 2012

 

Ve čtvrtek 12. července se na nádvoří Roudnického zámku uskutečnil Benefiční koncert pro Farní charitu Roudnice nad Labem.

Ve prospěch FCH přišli vystoupit 2 anglické kapely (Ceol Tire a 4Square), které pobývaly v našem městě a místní kapely (Wild Roses, Šlamastyka a Blueroom). Vystoupil i Saxofonový kvartet ze ZUŠ, Mažoretky Vlčata a Vlčice, Trio Proměny a taneční soubor Benga čhaja. Akce byla svou hudební orientací určena především pro „mladé“, ale dovoluji si tvrdit, každý návštěvník si v programu našel to svoje…

 

Nepříznivé počasí bohužel nepřálo naší akci, začátku koncertu a vystoupení anglických kapel přihlíželo pouze minimální množství diváků. Většina z nich byla navíc schována daleko od podia … v průjezdu zámku. Anglickým kapelám to zjevně nevadilo, neboť v jejich rodné zemi jsou na takové počasí zvyklí. Hrály v plném nasazení a déšť se přizpůsoboval jejich rytmu.

 

S odchodem dešťové přeháňky se vylepšila i návštěvnost koncertu. Vystoupení roudnických kapel a závěrečnou „ohňovou šou“ shlédlo poměrně dost diváků.

Akce farní charity na zámku bylo pokračováním „Léta na zámku". Výtěžek akce bude použit ve prospěch Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa (nákup drobného vybavení do AD a materiálu na aktivity matek a děti během letních prázdnin).                 

Galerii fotek z koncertu najdete na tomto odkazu


Chceme poděkovat všem, který se jakýmkoliv způsobem zúčastnili příprav  a vlastní   realizace koncertu.  Dále děkujeme všem kapelám a ostatním vystupujícím, sponzorům a příznivcům charity,  bez  jejichž  přičinění by se akce nemohla uskutečnit.


Velký dík patří i občanskému sdružení Obnova památek a rozvojový fond Podřipska a rodině Lobkowiczů - v zastoupení pana Mařase a pana Zirnzáka, za vstřícný přístup a příjemné jednání.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem