O nás » Prezentační akce 2011 - 2012 » Návštěva kardinála v Domově sv.Josefa

Návštěva Miloslava kardinála Vlka  – 15. 4. 2012

 

 

V neděli 15. 4. zavítal do Roudnice nad Labem čestný občan města Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský.

V 9 hodin slavil mši svatou v kostele Narození Panny Marie, pak se setkal na lodi s představiteli města a místních organizací a od 15 hodin zavítal v doprovodu starosty Vladimíra Urbana do Domova sv. Josefa – sídla Farní charity Roudnice n.L.  

Společně s pani ředitelkou Ing. Pětníkovou si následně prohlédl prostory domu, ve kterém bydlí ženy a matky s dětmi (azylový dům) a jsou zde i senioři a invalidní důchodci. Všichni obyvatelé se na něj těšili a krátce si s ním i popovídali, když zavítal do jejich příbytků. Pan kardinál se zajímal o práci místní charity a vyzdvihl především práci pro staré a osamělé lidi a komplexní služby pro sociálně vyloučené občany. Popřál nám mnoho Božího požehnání a slíbil, že se k nám určitě ještě někdy podívá. Jsme velice poctěni tak vzácnou návštěvou vrcholného představitele římskokatolické církve u nás, i když nyní v zaslouženém důchodu.© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem