O nás » Stalo se v roce 2013 » Stalo se v prosinci 2013

 

Stalo se v prosinci 2013


23. prosinec   Zdobení vánočních perníčků v azylovém domě

 
19. prosinec  Vánoční besídka v Domově sv.Josefa

                         - pro maminky z AD, pro seniory z pečovatelské služby

                         - hudební doprovod Vl.Císař ml. a Vl.Císař st., zpěv Terezka Šálová

 


                        Tradiční vánoční večeře s uživateli NZDM z obou klubů
18. prosinec  Vánoční besídka NZDM - v prostorách Havlíčkova 276

                         - pro uživatele, jejich rodiče, příbuzné, hosty z NZDM Kecka a Lovosice 16. - 19. prosince  Výplata odškodnění postiženým rodinám povodněmi - 2. kolo

                                  - návštěvy rodin ve FCH a podepisování darovacích smluv
 

15. prosinec  Pomáháme Ježíškovi - účast FCH na akci KZM                                                     

                        - prezentace organizace v rámci Adventních trhů

 

          

 

13. prosinec  Porada zaměstnanců spojená s obědem v Zámecké restauraci

 

11. prosinec  Klubík pro matky s dětmi - beseda s kosmetičkou

                        - maminky ze SAS přišla nalíčit a odborné rady poskytnout pí Andresová
6. prosinec   Mikulášská besídka v Domově sv.Josefa

                     - určena pro děti z azylového domu, ze spolupracujících rodin z terénu a seniory

                       z Domova sv.Josefa


                       

                           Mikuláš, čert a anděl z FCH - jako dobrovolníci, navštívili děti

                           v mateřské školky v Dušníkách 


5. prosinec     Mikulášská besídka v nízkoprahovém klubu 


                       Mikuláš, čert a anděl
z FCH - jako dobrovolníci, navštívili pacienty

                       LDN v Roudnici n.L. a dětského oddělení PNsP  

 

4. prosinec     Potravinová banka Ústeckého kraje předala FCH potraviny z celorepublikové

                         sbírky potravin konané v sobotu dne 16. listopadu 2013

                         - určené pro klienty azylového domu a osoby, které se ocitli ve složité sociální

                         a finanční situaci


3. prosinec     Mše svatá v kapli Domova sv. Josefa s P.Ludvíkem Šťastným 

                       - pro zájemce z řad veřejnosti a obyvatelů Domova sv. Josefa

 

                       Účast pracovnice azylového domu na vernisáži výstavy kreseb dětí

                       z azylových domů - Společně malujeme svět v Diakonii Litoměřice


 


2. - 5. prosinec  Účast pracovníků FCH Roudnice n.L. na zahraniční stáži v Belgii

                          - návštěva zařízení sociálních služeb v Bruselu a Brüggách


                         

                                    návštěva zařízení Fontána pro lidi bez přístřeší - Brusel
                         

                                                      Rekonstrukce a výměna oken v objektu Riegrova

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem