O nás » Prezentační akce 2011 - 2012 » Návštěva z Gruzie


Návštěva vládní delegace z Gruzie - 3. listopad 2011


Ve čtvrtek 3. listopadu nás v Roudnici nad Labem navštívilo 7 zahraničních hostů z Gruzie s doprovodem zaměstnankyň Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.

Kolegové přijeli do České republiky na pozvání  Ministerstva vnitra České republiky  v rámci projektu “Rozvoj spolupráce a zlepšení boje proti domácímu násilí” podpořeného Open Society Fund.  Gruzínskou delegaci tvořili zástupci několika nevládních organizací, pracovníci MV Gruzie a policisti z pořádkové policie.

K nám se přijeli podívat
do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Riegrově ul., kde poskytujeme ubytování ženám, matkám s dětmi bez přístřeší. Zajímali se o provoz a financování zařízení, práci s uživatelkami a jejich dětmi a zvláštní pozornost byla věnována diskusi o obětích domácího násilí. 

Návštěvníci si prohlédli azylový dům, zhlédli připravenou prezentaci a živě diskutovali o této problematice. Zaujala je i práce metodou VTI, kterou zde již 3 rok  zajišťuje kvalifikovaná videotrenérka.
Věříme, že se jim  u nás líbilo a budeme rádi, když se jim  v budoucnu podaří některé naše metody práce a postupy  použít i u nich v Gruzii.

 

 

 © 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem