O nás » Prezentační akce 2011 - 2012 » Domov sv. Josefa má 10 let

Domov sv. Josefa slavil 10. let uvedení do provozu

 

Farní charita Roudnice nad Labem si připomněla v těchto dnech 10 let od posvěcení a uvedení do provozu Domova sv. Josefa v Riegrově ul. 652 v Roudnici nad Labem.

Původně dům v roce 1999 farní charitě věnovalo Město Roudnice nad Labem. Organizace se mu zato zavázala zachovat 6 míst pro seniory a invalidní důchodce, kteří zde žili původně v domově s pečovatelskou službou. Proběhla rekonstrukce a v podkrovních prostorách jsme vybudovali azylový dům pro těhotné ženy a matky s dětmi. Finanční dary na úpravy domu a vybavení azylového domu poskytli: Kongregace sester svaté rodiny ze Švýcarska, německá nadace Renovabis, místní sponzoři a mecenáši.
Náš dík patří i tehdejšímu vedení města v čele se starostou p.Rousem a duchovnímu správci P.Václavu Chroustovi, kteří se velkou měrou zasloužili o zdar tohoto díla.

 

Domov sv. Josefa - jako společný domov matek, dětí a seniorů, byl slavnostně posvěcen a uveden do provozu 29. května 2001 biskupem Václavem Malým.


Od té doby již uběhlo dlouhých 10 let a „Domov“ prošel, stejně jako jeho obyvatelé, mnoha změnami. V azylovém domě se vystřídalo celkem 109 žen, matek a 97 dětí, bydlelo zde 18 seniorů a invalidních důchodců (nejvíce v době povodní v roce 2002) a v pracovních pozicích v přímé péči a administrativě bylo zaměstnáno celkem 45 osob.

 

Při této příležitosti se ve čtvrtek 19. května 2011 od 15.00 hod. v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem uskutečnila oslava tohoto jubilea.

 

Slavnostní akce se zúčastnili vzácní hosté: P. Karel Herbst – pomocný biskup pražské arcidiecéze, Ing. Jaroslav Němec, Mgr. Pavel Šimek – vedení ADCH Praha, bývalé ředitelky roudnické farní charity a zástupci Města Roudnice nad Labem. Kromě nich přijeli kolegové z azylových domů v Praze, Mokrovratech, Kralupech nad Vltavou, představitelé spřátelených neziskových organizací a institucí z Roudnice n. L. a bývalí zaměstnanci a uživatelé Domova sv. Josefa.

 

Slavnost začala úvodním přivítáním všech zúčastněných hostů Ing. Pětníkovou, následoval projev ředitele ADCH a pozdrav od P. Miloše Szabó (působil jako římsko – katolický kněz v Roudnici n.L. v době vysvěcení Domova) přečetla bývalá ředitelka FCH Ing. Kirschnerová. Následovala bohoslužba slova, kterou vedl biskup P. Herbst. Po jejím ukončení zazněla píseň v podání Lucky Balážové. S historií a současnou činností seznámila přítomné návštěvníky ředitelka FCH a pak již následovala kulturní vložka v podání kapely Benga čhavore a souboru Benga čhaja. Po ukončení oficiální části byla pro zájemce připravena prohlídka Domova sv. Josefa a chutné občerstvení v kapli, na jehož přípravě se podíleli společně zaměstnanci FCH a uživatelky azylového domu.

 

Akce se vydařila po všech stránkách, dokonce přálo i počasí. Budeme dlouho vzpomínat.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem