O nás » Stalo se v roce 2011 » Stalo se v prosinci 2011


Stalo se v prosinci 2011
24. prosinec    Štědrý den  v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi

                            - maminky a jejich děti se nejdříve zúčastnili společné štedrovečerní večeře a

                               pak pod stromečkem našli všichni dárečky od farní charity


22. prosinec     Vánoční večeře s uživateli NZDM21. prosinec     Loutkové divadlo a vánoční oběd v předškolce

                        


14. prosinec     Návštěva Galerie v LTC - mladší uživatelé z NZDM
13. prosinec     Vánoční představení  Jak nás neznáte XI.

                         - pro rodiče uživatel předškolního a nízkoprahového klubu a příznivce FCH

9. prosinec   3. workshop Zvýšení ekonomické gramotnosti II.

                         - zúčastňují se zaměstnanci AD, NZDM a SAS      8. prosinec   Předvánoční besídka uživatel pečovatelské služby FCH Rce n.L.

                       - pásmo hudby,  zpěvu a tance v duchu adventních tradic


                      

                       Vystoupení tanečního souboru Benga čhaja na besídce pro seniory v KZM                        


                         Stáž frekventantů
kurzu Pracovník v sociálních službách ve vyloučených lokalitách

                         v našich zařízeních v Jungmannově a Riegrově
                      


7. prosinec    Návštěva přátelského mládežnického klubu ve Štětí

                        - uživatelé z mladšího NZDM

                        


6. prosinec    Mikulášská besídka pro děti z nízkoprahového klubu                         Slavnostní udělění ceny Křesadlo 2011 v Roudnici n.L.

                         - naše organizace nominovala dobrovolnici Ing.Jitku Kirschnerovou5. prosinec    Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
                  téma : "Komunikace: uživatel  / zaměstnanec  - 
určeno zaměstnancům

                  Velká porada všech zaměstnanců                 
Mikulášská besídka pro děti z předškolního klubu

 
                                

                       


                        Beseda pro rodiče ze sociálně slabých rodin - s p.Maťkovou ze soc.odboru

                        téma: Změny v legislativě při vyplácení sociálních dávek od 1.1.2012

 

                   
Mikulášská besídka pro děti z azylového domu Riegrova

                        -  loutkové divadlo  zahráli studenti místního gymnázia a přivedli

                           i Mikuláše, 2 čerty a 2 anděly, kteří nadělovali  dětem dárky


                                      1. prosinec   Setkání zástupců farních charit pražské diecéze v Roudnici n.L.© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem