O nás » Prezentační akce 2011 - 2012 » Návštěva z Arménie

Návštěva z Arménie na charitě v Roudnici

 

V uplynulém týdnu jsme v roudnické charitě přivítali vzácnou návštěvu. V pátek 8. dubna k nám zavítala 3 - členná skupinka pracovnic z arménské charity v doprovodu zástupce Arcidiecézní charity Praha. Arménské kolegyně přijely do České republiky v rámci svého studijního pobytu ve Východní Evropě. Charita a sociální služby jsou u nich teprve v zárodku a tak přišly načerpat nové zkušenosti a poznatky. Zajímaly se o především o práci s ženami a dětmi.

 

Při své návštěvě u nás ve FCH, si nejdříve prohlédly prostory Domova sv. Josefa, kde provozujeme azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Zajímaly se o práci s cílovou skupinou matek a jejich dětí, nahlédli pod pokličku individuálního plánování a diskutovaly se sociální pracovnicí a vedením FCH o této problematice, která se už objevuje i u nich.
Pak jsme společně navštívili zařízení v Jungmannově ul., kde pracujeme s dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin. Zde právě začínala akce připravená při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Návštěvníci byli vtaženi přímo do probíhajícího programu – zhlédli prezentaci činnosti předškolního a nízkoprahového klubu, část kulturního programu (romský tanec, zpěv, hudba) a ochutnali tradiční romská jídla, která na tento den připravili romští zaměstnanci zařízení. O práci s dětmi a mládeží si povídali se zaměstnanci i samotnými uživateli. Při svém odchodu je navíc děvčata a chlapci z tanečního souboru Benga čhaja vyzvali k tanci. Odvážila se pouze nejmladší z nich. Šlo jí to výtečně. Bylo na ni vidět, že se zde cítila velice dobře, vždyť jak sama přiznala, v jejich žilách koluje cigánská krev…

 Na závěr návštěvy jsme společně zavzpomínali na děsivé zemětřesení v Arménii v roce 1988. Tato událost byla totiž velmi silným impulzem pro vznikající farní charitu v Roudnici nad Labem. První zaměstnanci a dobrovolníci se zapojili do humanitární akce směřující na pomoc postiženým ničivou přírodní katastrofou – sbírali oblečení, potraviny a všechno potřebné. Od té doby už uteklo mnoho času, ale nikdo v Arménii nezapomněl. Jsou vděčni, že jsme jim tehdy pomáhali, nejenom my, ale skoro celý svět.

 
Věříme, že představitelky arménské charity, které u nás na v Roudnici pobyly několik hodin, nasbíraly cenné poznatky, které budou moct uplatnit při své práci. Snad se jim někdy při vzpomínce na ČR vybaví i naše malé městečko a naše farní charita.
 

Velice si vážíme toho, že jsme dostali možnost prezentovat naši organizaci a samozřejmě především činnost, kterou vykonáváme. To je to nejvzácnější ocenění, které za svou práci můžeme dostat – jít příkladem a vzorem ostatním.

 

 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem