Dotace a granty » 2024 » Ústecký kraj - velký dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

ÚSTECKÝ  KRAJ


 
Organizace čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

 

prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2024  byla poskytnutá neinvestiční dotace

v rámci programu – "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024".

     
 Celková výše dotace  7 822 300,- Kč je rozdělena na sociální služby, které poskytujeme.
 

 Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

 Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                            1 489 300,- Kč    

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)                           3 148 000,- Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechou"               1 736 100,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                1 448 900,- Kč

  

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na uvedené služby.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem