Dotace a granty » 2024 » Ústecký kraj - malý dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

ÚSTECKÝ  KRAJ


 

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Ústeckého kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024 - malý dotační program".  Celková výše dotace  126 790,-  Kčje rozdělena na sociální služby, které poskytujeme:

 
 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                38 670 Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                            27 420 Kč

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                             49 720 Kč

 Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                                      10 980 Kč
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pro pracovníky přímé péče

 v daných sociálních službách.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem