Dotace a granty » 2024 » Nadace Komerční banky

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

 


Nadace Komerční banky


Charita Roudnice nad Labem získala z Grantové výzvy zaměřené na podporu rodičů  

samoživitelů - finanční podporu - pro 4 maminky - samoživitelky s dětmi 


Název projektu:   Samoživitelky z roudnické charity

Doba trvání projektu:         21. 7. 2023 - 30. 6. 2024

Výše přidělené podpory:   200 000,- Kč

Cílem projektu je : 

podpora 4 matek samoživitelek v těžké životní situaci, které dlouhodobě spolupracují

s pracovníky v azylovém domě nebo v rámci aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

 

- rodiny nemají vlastní stabilní bydlení a potýkají se s příjmovou chudobou.

- do projektu byli vybrány matky, které seaktivně podílí na zlepšení svých poměrů, dobře se

   starají o své děti a nepříznivou finanční situaci se snaží řešit prací.

- rodinám chceme pomoct zajistit potraviny, drogerii, dovybavit domácnost, dětem uhradit

  oblečení, obuv, obědy ve školním zařízení, družinu nebo volnočasové aktivity, které jsou

  pro ně nedostupné


 


Nadace Komerční banky


Charita Roudnice nad Labem získala z Grantové výzvy zaměřené na podporu rodičů  

samoživitelů - finanční podporu - pro 5 maminek - samoživitelek s dětmi 


Název projektu:   Samoživitelky z roudnické charity II.

Doba trvání projektu:         06. 03. 2024 - 31. 12. 2024

Výše přidělené podpory:   250 000,- Kč

Cílem projektu je : 

podpora 5 matek samoživitelek v těžké životní situaci, které dlouhodobě spolupracují

s pracovníky v azylovém domě nebo v rámci aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

 

- rodiny nemají vlastní stabilní bydlení a hledají ho (matky z AD)

- rodiny mají nájemné bydlení, ale potýkají se s příjmovou chudobou (matky ze SAS)

 

- do projektu byli vybrány matky, které seaktivně podílí na zlepšení svých poměrů, dobře se

   starají o své děti a nepříznivou finanční situaci se snaží řešit prací.

- rodinám chceme pomoct zajistit potraviny, drogerii, dovybavit domácnost, dětem uhradit

  oblečení, obuv, obědy ve školním zařízení, družinu nebo volnočasové aktivity, které jsou

  pro ně nedostupné
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem