Dotace a granty » 2022 » Úřad práce - pobočka Litoměřice

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapěÚřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2022  do  30. 04. 2023


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem