Dotace a granty » 2022 » Město Roudnice nad Labem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapěMĚSTO ROUDNICE NAD LABEMOrganizace získává každoročně neinvestiční dotace z rozpočtu Města Roudnice  nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

  
 V  rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb" PRO ROK 2022

 obdržela finanční příspěvky na sociální služby v této výši :

  Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                        147 000,- Kč

 NZDM Bota                                                                                                           171 000,- Kč 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                              107 000,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                    392 000 - Kč


  Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních a provozních nákladů.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem