Dotace a granty » 2022 » Ústecký kraj - POSOSUK 3

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Ústecký kraj - POSOSÚK 3 - financování AD - (2020 - 30. 6. 2022)

 

Charita Roudnice nad Labem se zapojila do projektu Ústeckého kraje "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3" , který je financován z prostředků OPZ. Podpora se týká sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa.

* projekt původně do 31.12.2021 byl prodloužen do 30.6.2022


Doba realizace projektu:  1. 1. 2020 - 30. 6. 2022Výše způsobilých výdajů na rok 2020:  4 113 700 Kč

Výše způsobilých výdajů na rok 2021:  5 005 000 Kč

Výše způsobilých výdajů na rok 2022:  2 713 300 Kč

Celkem dotace za celé období projektu  - 11 832 000 Kč.

 

Cílem projektu je finanční zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.


 
Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15-005/0014509  je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


        
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem