Co děláme » NZDM Bota » Nabízíme

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Bota


Místo působení NZDM Bota:

S platností od 22. 10. 2014 služba působí v objektu Jungmannova 670 - 1. patro v Roudnici n.L.


Kapacita služby:


Ambulantní forma:


 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • 50 dětí  (6-26 let)
okamžitá kapacita ambulantní formy:     při práci s jednotlivcem       5    nebo

                                                                              při práci se skupinou        50

Terénní forma (od 1. 9. 2020):

okamžitá kapacita terénní formy:           při práci s jednotlivcem         2   nebo

                                                                             při práci se skupinou            15Provozní doba: 

 

 

NZDM Bota - Jungmannova 670 - 1. patro:

 Nízkoprahový klub pro mladší (6-15 let)

 • Po-Čt  11.30 – 16.30   
 • Pá       10.00 – 14.00  ambulantní poradenství
Nízkoprahový klub pro starší (15-26 let)
 • Po-Čt  14.30 - 18.30  
 • Pá       10.00 – 14.00  ambulantní poradenství


Terénní program probíhající ve mestě Roudnice nad Labem:

 • Po 14.00 - 16.30 - celoročně
 

Nabízíme:

 • Nízkoprahový klub - pomoc, podporu a možnost promluvit si
  • rady a informace
  • prostor pro přípravu na školní vyučování
  • odpočinek
  • tématické besedy
  • rozvoj dovedností a schopností
  • základní sociální poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • možnost půjčování knih a časopisů
  • volnočasové aktivity :
   • sportovní aktiivity (fotbal, florbal, volejbal)
   • romská taneční skupina Benga čhaja
   • hra na hudební nástroje - bongo, flétny, kytara
   • výtvarné tvoření - arte aktivity
   • vaření a pečení
   • promítání filmů
   • deskové společenské hry
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem