Co děláme » NZDM Bota » NZDM st. finacován z IPO Roudnice n.L.


ESF


Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


     IPO Roudnice n.L. -  č. projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00014

   

Farní charita Roudnice nad Labem se v květnu 2013 přihlásila do otevřeného výběrového řízení na získání veřejné zakázky na „Výběr dodavatele sociálních služeb“, které vyhlásilo pro poskytovatele sociálních služeb Město Roudnice nad Labem.

Město získalo z MPSV
individuální projekt obce - "IPO - Roudnice n.L." na financování sociálních služeb - SAS pro rodiny s dětmi, NZDM (15 - 26 let)  a dalších aktivit na období od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2015.

 

Farní charita se ucházela o zajištění financování 2 sociálních služeb - NZDM st. a SAS.

Po posouzení všech podaných nabídek bylo rozhodnuto, že Farní charita Roudnice nad Labem získala výše uvedenou věřejnou zakázku s akceptovanou nabídkovou cenou - ve výši 4.558.779,- Kč 
na celé období realizace projektu - od 1.7. 2013 do 31. 5. 2015.


Dne 28. 6. 2013 byla podepsána smlouva o zajištění této sociální služby.

Celková smluvní cena za celé období trvání projektu činí 1 985 684,- Kč.


Projekt je určen na zajištění provozu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (cílová skupina 15 - 26 let).

V době rekonstrukce objektu Jungmannova 670 z prostředků výzvy  IOP 1.3. B - období (červen 2013- září 2014) služba působila v náhradních prostorách - Havlíčkova 276. 

Po ukončení  rekonstrukce objektu se služba v říjnu 2014 do objektu Jungmannova 670 opět vrátila a působí - ve 1.patře (NZDM).
Realizace projektu byla prodloužena o další 4 měsíce od 1. 6.  - 30. 9. 2015.

 

Farní charita Roudnice nad Labem vysoutěžila ve veřejné soutěži zakázku ve výši 345 296  Kč na období  prodloužení projektu od 1. 6. do 30. 9. 2015.

 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem