Co děláme » NZDM Bota » Tanec, zpěv a hudba v NZDM


                

Tanec - Benga čhaja    Zpěv - Trio Proměny    Hudba - Benga čhavore


V rámci nízkoprahového zařízení působil od založení charity  taneční soubor Benga čhaja.

Skládal se z mladých dívek a kluků, kteří navštěvovali naše zařízení a rádi tančili romské a moderní tance. Sestava souboru se každým rokem měnila - odcházeli starší členové, přicházela mladší generace, ale na kvalitě souboru se to neprojevovalo. Všichni tančili se stejným nasazením .

Každoročně se zúčastňovali romských festivalů , prohlídek, či  veřejných vystoupení, kde reprezentovali naši organizaci, ale také město Roudnice nad Labem.

Jejich úspěšné vystoupení  dokumentují diplomy a účastnické listy , které zdobili zdi spoločenských místností v nízkoprahovém klubu.

Taneční soubor Benga čhaja v letech 2013 - 2014  v podstatě nefungoval - netrénovalo se pravidelně, vystupovalo se pouze občas. Nadšení tanečníků postupně klesalo, až úplně skončilo. Došlo k úplné výměně generace tanečníků a vedoucích skupiny.

Ćinnost souboru se částečně podařilo obnovit  na jaro 2015, z iniciativy bývalého člena souboru Evžena Poláka, který začal soubor vést jako nadšený dobrovolník.

Během letních prázdnin 2015 jsme se rozhodli původní soubor Benga čhaja úplně zrušit - včetně jeho názvu názvu a  na nových základech, s novými a staronovými tanečníky  postavit úplně novou skupinu a tak vznikla SOMNAKUNE ČERHAJA.


Kromě tanečníků,  působilo  v klubu i hudební těleso Proměny - ve složení : Pavlína Matiová - zpěv a klávesy, Jitka Matiová - zpěv a housle  a Lucie Balážová - zpěv a klarinet. Hudebně a pěvecky nadané dívky vystupovaly společně, nebo každá individuálně. Děvčata se rozdělila po odchodu na střední školy, ale minimálně 2x ročně se sejdou a zazpívají při vánoční besídce, nebo na jiné prezentační akci charity.


V září  2010, vznikla z iniciativy starších, dospělých uživatelů NZDM a hudebně zaměřených zaměstnanců NZDM - hudební skupina Benga čhavore (ďábelští kluci). Toto seskupení však cca po roku svého působení zaniklo. Pokusů o znovuobnovení činnosti bylo hned několik, ale zatím se nepodařilo dát chlapce opět dohromady. Je to velká škoda ...


ROMSKÉ FESTIVALY, PROHLÍDKY A VYSTOUPENÍ  2013 :

 

Galerijní den a noc  - 17. 5. 2013V pátek 17. května se opět tradičně konala prezentační akce místní galerie - Galerijní den a noc. Naše vystoupení si zase objednala paní ředitelka Potůčková a bylo se na co koukat. Náš taneční soubor rozšířil své řady, přibyly nové malé tanečnice a změnily jsme zase svůj repertoár.

Vystoupení naší taneční skupiny ze začátku přihlíželo pouze několik nahodilých návštěvníků akce, ale postupně se obecenstvo rozrůstalo. Vydrželo i počasí, které tentokrát akci moc nepřálo.
Májové oslavy v Roudnici nad Labem - 1. 5. 2013


Ve středu 1. máje jsme opět vystupovali na tradiční májové oslavě. Počasí sice nebylo úplně nejkrásnější, ale hlavně, že nám nepršelo. Při vystoupení dokonce svítilo sluníčko.Oslava Mezinárodního dne Romů - Lovosice - 8. 4. 2013V pondělí 8. dubna se slavil Den Romů. Letos jsme se opět zajeli podívat na oslavu do Lovosic do spřáteleného klubu Amicus.

Náš taneční soubor Benga čhaja předvedl tanec na 3 romské písničky a sklidili velký potlesk.

Akce se opravdu vydařila, jsme moc rádi, že jsme byli pozváni
. Za rok, pokud vše dobře dopadne, pozveme zase my je k nám do Roudnice.

ROMSKÉ FESTIVALY, PROHLÍDKY A VYSTOUPENÍ  2012 :Vánoční besídka - 18. 12. 2012


V úterý 18. prosincese v sálu KZM v Roudnici n.L. konala tradiční  vánoční besídka uživatelů nízkoprahového klubu.

Představili se zde nejenom děti a mládež z našeho klubu, ale i pozvaní hosté.  

Hvězdou besídky byla Pavlína Matiová, naše bývalá klientka, která nyní studuje a pracuje na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Zazpívala nám společně se sestrou Jitkou a sestřenicí Luckou několik nádherných písní a zároveň celou akci moderovala.


Tanečníci z Benga čhaja se předvedli hned v několika vystoupeních. Měli i velkou konkurenci - taneční soubor z Naděje na Sladkovského náměstí, který se zformoval z některých "našich přeběhlíků". Rotahufest Ústí nad Labem  - 13. 10. 2012

 

V sobotu 13. 10. se v Ústí nad Labem uskutečnil romský tanečně-hudební festival Rotahufest, na kterém naši organizaci reprezentovala děvčata z tanečního souboru Benga Čhaja.

Své taneční dovednosti předvedlo celkem devět dívek ve věku od osmi do patnácti let. Děvčata tancovala dva romské tance a jeden orientální. Poté, co se předvedli všichni účastníci festivalu, vystoupil s několika písněmi oblíbený mladý zpěvák Jan Bendig.

Následovalo vyhlášení vítězů, předání účastnických listů a nakonec vystoupila hudební skupina Kaminiko, která měla veliký úspěch a roztančila většinu účastníků festivalu. Zpátky do Roudnice jsme se vrátili až v půl deváté večer, byli jsme sice unaveni, ale zároveň šťastní, že se festival tak hezky vydařil.Přehlídka romských tanečních souborů Duchcov - 1. 9. 2012

 

 

V sobotu 1. zaří se taneční soubor Benga čhaja zúčastnil taneční přehlídky v Duchcově, kterou organizovalo občanské sdružení Květina. Všechna vystoupení bedlivě sledovala porota, složená z místních žen a profesionálního tanečníka. Z každého souboru porota vybírala jednu dívku a jednoho chlapce, kteří byli na konci akce odměnění. Od nás byla oceněná Lucka Stojková a Michal Puky. Akce končila velkou taneční zábavou. Na parketě si spolu zatančili soutěžící, diváci i porota. Byla to velice příjemná společenská akce, které se kromě tanečníků zúčastnilo i několik rodičů a sourozenců.

Benefiční koncert  pro FCH Roudnice nad Labem - 12. 7. 2012

 

Ve čtvrtek 12. července se na nádvoří Roudnického zámku uskutečnil Benefiční koncert pro Farní charitu Roudnice nad Labem.

Ve prospěch FCH přišli vystoupit anglické kapely (Ceol Tire a 4Square), které pobývaly v našem městě a místní kapely (Wild Roses, Šlamastyka a Blueroom). Vystoupil i Saxofonový kvartet ze ZUŠ, Mažoretky Vlčata a Vlčice, Trio Proměny a  taneční soubor Benga čhaja.


Výtěžek akce byl použit ve prospěch Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa.


        

4. Galerijní den a noc - 8. 6.  2012


Každý rok se pravidelně  v Galerii moderního umění  v Roudnici n/L. organizuje v rámci festivalů Muzejních a galerijních nocí - akce Galerijní den a noc. Letos se konal již 4. ročník.

V podvečer  se rozjel především hudební program. V rámci něho vystoupili dívky a chlapci našeho tanečního souboru Benga čhaja -  zatančily dva romské tance a pak ještě tři malé sólistky - tanec orientální.


Děkujeme pani ředitelce galerie za pozvání a těšíme se opět za rok.

         


Vystoupení dívek na festivalu KHAMORO 2012 - 31. 5. 2012Ve čtvrtek 31. května  se 8 dívek z tanečního souboru Benga čhaja zúčastnilo závěrečného defilé mezinárodního romského festivalu KHAMORO 2012 v Praze.

Děvčata se na své vystoupení  moc těšila. Tanec na KHAMORO  v Praze je pro ně ohromná životní zkušenost a silný zážitek, neboť se zde setkávají s umělci z celé Evropy. Nebylo tomu jinak ani letos.
Navíc letos naše dívky zaujaly i reportéry veřejnoprávní televize.  Sestřih jejich tance a reportáž s jednou naší tanečnicí uvedla Česká televize v hlavním zpravodajství - Události na ČT1.

Jelikož vyšlo i krásné počasí, budeme dlouho vzpomínat...
 

Oslavy 1. máje v Roudnici nad Labem - 1. 5. 2012


V úterý 1. května jsme byli pozváni s tanečním souborem Benga čhaja na  oslavy 1. májeSvátku práce v našem městě. Oslava probíhala v dopoledních hodinách na roudnickém náměstí. Vystoupili jsme společně  s mažoretkami a roztleskávačkami z místního Domu dětí a mládeže Trend.  Naši tanečníci  předvedli  2 romské lidové tance.

Počasí nám velice  přálo a celá akce se vydařila.

 Oslava Dne Romů – 11. 4. 2012Ve středu 11. dubna se taneční soubor Benga čhaja a děvčata z Tria Proměny zapojili do hudebního programu v rámci akce k Mezinárodnímu Dni Romů. Oslavu tohoto svátku jsme uspořádali v prostorách nízkoprahového a předškolního klubu v Jungmannově ulici.

 

Oslavy jsme připravili v letošním roce již podruhé a opět s velkým úspěchem. V dalším roce bychom v tomto trendu rádi pokračovali. Plánujeme zorganizovat větší akci společně s dalšími spřátelenými organizacemi pracujícími s romskou komunitou.

 

 

 

ROMSKÉ FESTIVALY, PROHLÍDKY A VYSTOUPENÍ  2011 :


 

 

Vystoupení na vánočním představení Jak nás neznáte XI. - 13. 12. 2011V úterý 13. prosince se uskutečnilo velké vystoupení našeho tanečního souboru na tradiční vánoční besídce pro rodiče, prarodiče a  příznivce FCH Jak nás neznáte XI.

Letos se do tance zapojilo tolik tanečníků, že jsme museli pro některé účinkující vytahovat staré kostýmy ze skříní. Nikomu to však nevadilo, hlavně, že si všichni s chutí zatančili a předvedli své schopnosti.

Mohli jsme vidět ty nejmladší tanečníky - ještě z předškolního klubu, ale i ty nejstarší členky souboru, které již dlouho přemýšlí zda odejít, nebo ještě zůstat ... A přidali se i zájemci, kteří chodí do souboru pouze krátce, ale tancovat umí ... 


 


Vystoupení na vánočních  besídkách v KZM a v Riegrově  - 8. 12. 2011

 

Ve čtvrtek 8. prosince se omlazená taneční skupina Benga čhaja,  představila se zcela novým tanečním vystoupením, seniorům z Roudnice nad Labem a blízkýcho obcí na jejich tradiční vánoční besídce.

I letos jsme přijali pozvání pani Srpové ze soc.odboru, která tuto akci pořádá a přišli se ukázat. Skupina se nám skutečně omladila a bylo to znát, hlavně na jejich temperamentu, který z nich přímo zážil.

Vystoupení se jim moc povedlo a přítomní je odměnili velkým potleskem. 

Hned poté se přesunula skupina do Riegrovy ulice, kde jsme pořádali předvánoční posezení pro seniory, kteří využívají naši pečovatelskou službu. I zde se malí tanečníci předvedli v plné parádě.  Nebylo zde sice tolik publika a místa na tancování jako v KZM, ale vůbec to nevadilo. Aplauz byl silný a děti to potěšilo.

 

 

 

 

Vystoupení na britské ambasádě v Praze - 15. 9. 2011

 

 

Ve čtvrtek 15. září odpoledne jsme měli možnost vystoupit na společenské akci nadace NROS na půdě britského velvyslanectví v Thunovském paláci v Praze. Konalo se zde setkání partnerů, sponzorů a několika příjemců podpory projektu Pomozte dětem - z letošního 13.ročníku. 

 

V překrásný podzimní podvečer, tedy na zahradě britské ambasády (přímo pod okny Pražského hradu), předvedly své umění tanečnice romské skupiny Benga čhaja a Lucka Balážová – z pěveckého tria Proměny. Během akce se dívky předvedly celkem 3x – s romským tancem, zpěvem romské písně a nakonec s orientální variací.  Po každém výstupu následoval potlesk a pochvalná slova pozvaných hostů a paní velvyslankyně s manželem Mr. Robinsonem.

    

Vše dopadlo skvěle a počáteční ostych a tréma z děvčat rychle vyprchala. Po oficiálním ukončení akce jsme se s paní velvyslankyní vyfotili, ochutnali nabízené občerstvení a krátce s ní pobesedovali, neboť umí velice pěkně česky. Účast na této společensky prestižní akci byla pro nás velkým oceněním a povzbudením do další práce.Oslavy Dne dětí v Litoměřicích - 6. 6. 2011


V pondělí 6. června jsme se zúčastnili oslav Dne dětí v Litoměřicích, kterou pořádalo sprátelené NZDM OÁZA. Hned na úvod akce jsme vystoupili s taneční skupinou Benga čhaja. Děvčata a chlapci zatančili romské tance a akce odstartovala.

 
 


 

Galerijní den a noc - 3. 6. 2011V pátek 3. června jsme se již potřetí zúčastnili akce Galerijní den a noc, kterou opět pořádala Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

 

Nejenom, že jsme zde mohli vystavit naše výrobky, z dílny nízkoprahového klubu pro děti a mládež, ale dostali jsme opět možnost vystoupit s tanečníky Benga čhaja a triom Proměny.
V 16.00 hod. tedy zatancovali romské a orientální tance dívky a chlapci z Benga čhaja. Po nich zazpívala  píseň Lucka Balážová a v podvečer  zahájili své vystoupení i další členky tria Proměny - Jitka a Pavlína Matiovy, které se v minulém roce zúčastnili  soutěže "Česko-slovensko má talent" a dostali se mezi finalisti.


Bylo to pěkné odpoledne. Děkujeme galerii za pozvání a těšíme se opět za rok.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní romský festival Khamoro- 26. 5. 2011

 

Ve dnech od 21. do 26. května se Praze konal celosvětový romský festival Khamoro. 

Ve čtvrtek  26. května se uskutečnilo slavnostní defilé hudebních a tanečních skupin z České republiky a ze zahraničí. Naši tanečníci z Benga čhaja se ho zúčastnil již podruhé.

 
Ke každému tanečnímu souboru byli přiřazeni hudebníci. K nám se přidala slavná česká skupina Bachtale Apsa, kde zpíval a hrál vynikajicí akordeonista Mário Bihári. Společně jsme chodili po pražských náměstích a tancovali za jejich doprovodu.  Bylo to opravdu krásné a děvčata z Benga čhaja byla z toho nadšená. 

 

Letošní už 13. ročník Khamora se moc vydařil – měl nejenom bohatou účast (hudební a taneční skupiny z Portugalska, Indie, Německa, Francie i Španělska a samozřejmě Česka), ale i bohatý doprovodný program. Doufáme, že příští rok budeme opět mezi pozvanými hosty.

 

 Oslavy 10. letí  Domova sv. Josefa - 19. 5. 2011Ve čtvrtek 19. května se děti a mládež z tanečního souboru Benga čhaja, Lucka Balážová z tria Proměny a muzikant z kapely Benga čhavore, zúčastnili oslav 10. roků od vysvěcení a uvedení do provozu Domova sv. Josefa v Roudnici nad Labem.

Svými vstupy doplňovali slavnostní atmosféru, která zde vládla ze všech stran.  

Vystoupení na májových  oslavách – 1. 5. 2011

 

  

V neděli 1. května jsme byly s tanečním souborem Benga čhaja pozvány na  oslavy 1. májeSvátku práce.

Oslava proběhla v dopoledních hodinách na roudnickém náměstí . Vystoupily jsme společně  s mažoretkami a roztleskávačkami . Tanečníci ze souboru předvedli  2 romské lidové tance a malá děvčata navíc zatančila tanec orientální, což se všem  moc líbilo.

Za odměnu dostaly děti sladkou odměnu.  Počasí nám přálo a akce se vydařila.


Den Romů - 8. 4. 2011

V pátek 8.dubna 2011 se v klubu NZDM uskutečnila velká akce, kterou jsme oslavili „DEN ROMŮ“.

Během celého odpoledne až do pozdního večera byly v klubu připraveny ukázky  tradičního romského umění – v podání tanečního souboru Benga čhaja, hudebníků z kapely Benga čhavore, či zpěvaček Lucie Bálážové a Jitky Matiové .
 
Romská hudba, tanec, zpěv  a ochutnávka jídla do klubu v tento den přivedly nejenom naše uživatele – děti a mládež, ale i jejich rodiče a prarodiče.  Všichni této možnosti využili a akci si náležitě „vychutnali“.
 
 


 

2. Podřipský ples - KZM Roudnice n.L. - 5. 2. 2011


V sobotu 5. února se v Kulturním domě Říp v Roudnici n.L. uskutečnil již  2.Podřipský ples, který pro své příznivce připravila Agentura Dobrodruh a místní skautské středisko Říp. Kulturní program zajišťovali stejně v minulém roce, mažoretky Vlčata a Vlčice a  náš taneční soubor Benga čhaja.

Rytmická hudba a strhující tanec  již od prvních okamžiků zaujal všechny přítomné hosty.  A nejenom romský, ale i orientální tanec v provedení malých slečen byl odměněn velkým potleskem. Bylo to úžasné a všichni byly moc spokojení - hosté plesu i naši tanečníci.

Vystoupení pro účastníky mez. konference o bydlení Romů - 2. únor 2011


 

Ve středu 2. února zavítali účastníci mezinárodní konference o bydlení Romů - Improving Access to housing for Roma do Roudnice nad Labem. Přišli zde na pozvání Agentury pro sociální začleňování se podívat, jakým způsobem se řeší bytová otázka v našem městě.

 

V Kavárničce pro seniory měli svůj program, kterého součástí bylo i vystoupení tanečního souboru Benga čhaja. Děti a mládež  opět předvedli romský, moderní a orientální tanec - ve svižném a strhujícím tempu.

Za svůj výkon sklidili od všech zahraničních hostů velký a  zasloužený aplauz.ROMSKÉ FESTIVALY, PROHLÍDKY A VYSTOUPENÍ  2010 :


Předvánoční besídka v Domově sv.Josefa - 9. prosinec 2010


Ve čtvrtek 9. 12. se děvčata z předškolky společně s velkými tanečníky z Benga čhaja  zúčastnila předvánoční besídky v Domově sv. Josefa.  Přítomným seniorům a maminkám z azylového domu předvedli romské tance v novém kabátu. 

Mikulášská besídka pro seniory - 7. prosinec 2010V úterý  7.12.  se děvčata a chlapci z Benga čhaja představili místnímu publiku v Roudnici nad Labem. Zúčastnili se tradiční Mikulášské besídky pro seniory, kterou každoročně pořádá místní sociální odbor městského úřadu v Kulturním domě Říp.

Taneční skupina svým vystoupení sklidila zasloužený aplauz a  jejich vystoupení  sa všem přítomným moc líbilo.

Naše písně a tance - Chánov - 20. listopad 2010V sobotu  20. 11. 2010 jsme se zúčastnili soutěže „Naše písně a tance 2010“, která se konala již po několikáté v Kulturním domě Svět v Chánově. Prezentovaly se zde ukázky tradiční romské kultury – hudba a tanec.  Se svými vystoupeními se představily soubory a jednotlivci z Roudnice,  Krásné lípy, Lovosic a jiných koutů Ústeckého kraje.  Bylo to velice příjemné a sešla se poměrně silná konkurence.

Členka našeho tanečního souboru  Benga čhaja - Zlatka S. - z předškolního klubu, získala cenu diváků. Moc se nám tam líbilo a pokud to bude možné, za rok opět přijedeme. Happyning v Praze - 18. říjen 2010


V pondělí 18.10. v odpoledních hodinách jsme se se všemi členy tanečního souboru Benga čhaja a pěveckého Tria Proměny, měly možnost zúčastnit charitativní akce, při příležitosti Mezinárodního dne proti chudobě, kterou v Praze na náměstí Míru připravili největší humanitární organizace působící v České republice - Armáda spásy, Charita Česká republika a Naděje .

My jsme zastupovali Charitu Česká republika.

Děvčata a chlapci zatančili 4 krásné romské lidové tance a Trio Proměny zazpívalo 4 písně. Kromě toho se ještě nejmladší dívky představili se svou sestavou orientálního tance a sólově se v tónech orientální hudby zavlnila jednakrásná tanečnice.

Naše vystoupení se všem přihlížejícím moc líbilo a od pořadatelů jsme dostali  sladkou odměnu. Domů dojely všichni spokojení a budou určitě na tuto akci dlouho vzpomínat.

 

Rotahufest  Ústí n.Labem - 2. říjen 2010


Dne 2.10.2010 se v Domě kultury  v Ústí n.L. se konal již 5. ročník romského festivalu Rotahufest.

 

Pořadatelem akce je Oblastní charita Ústí nad Labem a její komunitní centrum Světluška,  které úspěšně  vedou manželé Šárka a Honza Husákovi.  Partnerem festivalu bylo město Ústí n.L.

Na festivalu jsme se představili v silné taneční i pěvecké sestavě. Zpívaly 3 dívky z Tria Proměny, tančili malí i velcí - celkem 19 tanečníků. Vyjímečně vystupovalo v našich řadách víc chlapců než dívek, to není obvyklé. Divákům se líbilo vystoupení dětí  z Roudnice, které byly zastoupeny v několika věkových skupinách - od nejmladších po nejstarších. 

Získali jsme cenu pořadatelů a to je velkým impulzem pro naše děti - dál zkoušet a zdokonalovat své taneční kreace.

Vyhrála však především radost, tvořivost a nadšené výkony všech. Těšíme se opět za rok.

 

 


Roudnické vinobraní 2010 - 18. září 2010

 

V sobotu 18. září se konalo tradiční Roudnické vinobraní.

 

Farní charita využila letošní akci na prezentaci tanečního souboru Benga čhaja a pěveckého Tria Proměny, které působí při našem nízkoprahovém klubu.

Nejdříve zatancovali chlapci i děvčata  tradiční romské tance, pak zaznelo několik písní od dívek z Tria Proměny a nakonec předvedly svůj orientální tanec nejmladší dívenky.  Představili se na 1. hudební scéně na Zámku,  kde svým vystoupení sklidili velké ovace.


Soutěžní prohlídka Romský talent 2010 - 28. srpen 2010

 


Dne 28.8.2010 jsme se zúčastnili již po několikáte soutěžní prohlídky Romský talent 2010, který se konal  tentokrát v Praze – Ládví.

Vystoupily tam mnohé taneční a pěvecké soubory a byla tam i soutěž  ve hře na hudební nástroj. Své zástupce jsme měli v taneční sekci  - Benga čhaja (romský tanec a orientální tanec nejmladších děvčat z předškolky) a  ve hře na hudební nástroj - na klarinet hrála Lucka Balážová.

Poslední jmenovaná získala krásné 3. místo ke kterému ji srdečně gratulujeme.

Slavnostním vyvrcholením celého dne bylo vystoupení Jana Bendiga, který svým zpěvem opět nezklamal.


Romský festival SAVORE JEKHETANE - Lovosice - 14.srpen 2010


Dne 14.8.2010 jsme se zúčastnili již 2.ročníku romského festivalu „Savore Jekhetane“ v Lovosicích. Vystoupilo zde  mnoho tanečních i pěveckých souborů, z Lovosic, Ústí nad Labem,  Rumburka i České Lípy. Soutěžilo se v několika tanečních a pěvěckých kategoriích. Programem provázel Richard Samko.

Naše děvčata z Tria Proměny si z této akce přivezly zasloužené krásné 2. místo.
Požehnání prostor pro NZDM a SAS - Jungmannova 670 - 14. 6. 2010Tanečníci z Benga čhaja a děvčata z tria Proměny - Jitka a Pavlína předvedli své umění v tanci a zpěvu na slavnostním Požehnání nových prostor pro NZDM a SAS, které proběhlo 14.června 2010 v odpoledních hodinách v Jungmannově 670.

Vystoupení  se všem přítomným velice líbilo - bylo rytmické a dynamické. Z děvčat i kluků vyzařovala energie a jejich nadšení strhlo všechny přítomné hosty.
2. Galerijní noc -  Galerie moderního umění v Roudnici n.L. -  4. 6. 2010Tato akce se již podruhé pořádala v místní Galerii moderního umění v Roudnici n.L.   Probíhala v pátek 4.června 2010 od 10 do 22 hodin.

Součástí bohatého doprovodného programu bylo i vystoupení  tanečního souboru Benga čhaja. Tanečníci předvedli své vystoupení v odpoledních hodinách od 16.00 do 17.30 hod.  – romské, individuální a orientální tance. Divákům se navíc představily i 3 nejmladší členky našeho souboru, které sklidily velký obdiv publika.Mezinárodní romský festival KHAMORO –  Praha - 27. 5. 2010

 

 

Dne 27.5.2010 se konalo v Praze na Václavském náměstí defilé Světového romského festivalu KHAMORO, jehož organizátory jsou občanské sdružení Slovo 21 a Studio Production Saga.

 

Jako každý rok festivalového kulturního programu se účastnily špičkoví romští umělci z celého světa. Taneční soubor Benga čhaja se této akce zúčastnil poprvé a děvčata se již předem moc  těšila.

Naší taneční skupině byla přidělena hudební skupina Black panters z Bulharska, která nás celým průvodem doprovázela na hudebních nástrojích a zpěvem. Děvčata předváděla své taneční kreace a ukázala vše, co umí. Bylo to úžasné, dokonce nám přálo i počasí a moc se těšíme na příští rok.


Besídka ke Dni matek - Roudnice n.L. - 17. 5. 2010


V pátek 17. května se v Kavárničce pro seniory konala besídka ke dni matek. Sešli se zde maminky a babičky dětí z azylového domu, nízkoprahového a předškolního klubu.

Se svým programem vystoupil samozřejmě i soubor Benga čhaja. Zatancovali romské i moderní (orientální) tance - sólisté i skupina a opět podali úžasný výkon. Dokonce se poprvé představili i najmladší členky soubor - z předškolního klubu.1. Podřipský ples - KZM Roudnice n.L. - 26. 2. 2010


V pátek 26.února se v Kulturním domě Říp konal 1.Podřipský ples, který pro své příznivce a pro zájemce připravila Agentura Dobrodruh a místní skautské středisko Říp. Kulturní vložku zajišťovali mažoretky a taneční soubor Benga čhaja, který se na takovéto akci zúčastnil vůbec poprvé.

Tanečnice a tanečníci se pustili do tance, který od prvních okamžiků zvedl všechny přítomné hosty ze sedaček a za rytmického potlesku je provádel celým vystoupením. Bylo to úžasné a všichni účastníci plesu odměnili děti a mládež obrovským potleskem.
ROMSKÉ FESTIVALY, PROHLÍDKY A VYSTOUPENÍ  2009 :

 

Vánoční besídka pro rodiče - Jak nás neznáte - 14.12. 2009


Dne 14. prosince v odpoledních hodinách se sešli rodiče, prarodiče a všichni ostatní příbuzní dětí z předškolního a nízkoprahového klubu v místním kulturním domě Říp . V sálu se konala tradiční vánoční besídka - Jak nás neznáte.

Děti a mládež předvedly zajímavý program, ve kterém nechybělo i úžasné vystoupení tanečního souboru Benga čhaja - sólový tanec předvedla dvojice Evžen a Jolanka a společné vystoupení  ukázali kluci i děvčata.

Besídka se moc povedla - dětem i zaměstnancům, kteří ji společně s dětmi připravili.
Mikulášská besídka pro seniory - KZM Roudnice n.L. - 8.12. 2009Dne 8.prosince se děvčata a kluci - z Benga čhaja představili svým tanečním vystoupením roudnickým seniorům na Mikulášské besídce, kterou zorganizoval sociální odbor Městského úřadu v Roudnici nad Labem v kulturním domě Říp. Za svůj výkon sklidili  aplauz od všech přítomných.Romský talent 2009 –  Praha, Vltavská - 9.10.2009

 

 
V pátek , dne 9. října  2009 jsme se zúčastnili 5. ročníku celorepublikové soutěže Romský talent, který se konal v Praze – v kulturním domě Vltavská.

Celá soutěž se nesla v duchu Michaela Jacsona, takže jsme mohli vidět zdařilé i méně zdařilé taneční a pěvecké kreace tohoto nedávno zesnulého fenomenálního amerického zpěváka.

Do soutěže se zapojilo taneční těleso Benga čhaja a sólistka– Jitka Matiová, která si vybojovala nádherné 1.místo v pěvecké kategorii.

Soutěž se opět, jako tradičně, velice vydařila a tak na ni budeme dlouho vzpomínat a těšit se na další ročník.Rotahufest - Ústí nad Labem - 3.10.2009


V sobotu 3.října jsme se zúčastnily - tentokrát již potřetí romského festivalu Rotahufest v Ústí nad Labem, který připravila ústecká charita.

Naši tanečníci z Benga čhaja předvedli ukázky 2 romských tanců a 1 moderní tanec - v orientálním stylu.

Vystoupila taky děvčata z tria Proměny. Nejdříve zazpívala společně 2 písně a ještě navíc - jako třešničku na dortu - přidaly sólovku Jitka a Pavlína Matiovy.

Vládla zde úžasná atmosféra a celý festival byl výborně zorganizován. Byl to silný zážitek pro účinkujíci i diváky sedící v hledišti kulturního domu.