Co děláme » Prostupné bydlení » Prostupné bydlení - základní informace

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Prostupné bydlení Charity Roudnice nad Labem


 

„Prostupné bydlení“ Charity Roudnice nad Labem je provázaný systém bydlení určený pro sociálně slabé  matky s dětmi.

Zahrnuje 3. stupně bydlení:

1)    Azylové bydlení (v Azylovém domě pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa)

2)  Tréninkové bydlení (v bytě 2+KK  v Domově sv. Josefa s větší podporou SAS pro rodiny s dětmi)

3)  Nájemné bydlení (v nájemném bytě v Roudnici n. L. s asistencí -  s postupně se zmenšující podporou SAS pro rodiny s dětmi)

 

Posláním „Prostupného bydlení“ je poskytnout ubytování (v rámci azylového domu, tréninkového bytu) a nakonec nájemného bydlení (nájemní byt) za podpory sociálních služeb (AD, SAS).

CílemProstupného bydlení“ je získání a udržení následného samostatného nájemného bydlení a začlenění do života běžné společnosti bez podpory a pomoci.


Matky s dětmi přicházející do azylového domu, většinou nemají šanci získat následné vhodné bydlení a se svými dětmi žijí většinu života v azylových domech. Charita se rozhodla pomoct motivovaným matkám s dětmi a uvedla do života systém prostupného bydlení, díky kterému se může rodina za určitou dobu osamostatnit a začlenit do normálního života.

V prostorách – Domova sv. Josefa v Riegrově 652 v Roudnici n. L. byl vytvořen samostatný „tréninkový“ byt - 2+KK o výměře 54,7 m2, díky kterému nastartovala již 2. fáze „prostupného bydlení“.

Tréninkový byt byl slavnostně otevřen v pátek 9. června 2017 za přítomnosti pracovnic azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z charity a čestných hostů ze Sociálního odboru Městského úřadu v Roudnici n.L.  Maminka z azylového domu převzala klíče od bytu a její dcera společně s paní ředitelkou Pětníkovou přestřihla pásku vedoucí do nového bydlení jejich rodiny. 

 V tréninkovém bytě bude rodina samostatně bydlet a aktivně spolupracovat s terénní pracovnicí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi po dobu maximálně jednoho roku.
Charita Roudnice n.L. plánuje zakoupit, případně pronajat byt v Roudnici n.L. - 3. stupeň prostupného bydlení, kam se bude moct následně matka z tréninkového bytu odstěhovat a začlení se tak do běžné společnosti. Tím dojde k naplnění cíle a poslání prostupného bydlení.
Naše prostupné bydlení je jenom malá kapka v moři. Věřím, že postupně bude těchto kapiček v celé České republice přibývat a dlouho připravovaný systém sociálního bydlení začne fungovat, tak jak má. Doufám, že tímto krokem jsme odstartovali proces, na konci kterého budou mít některé maminky s dětmi z azylových domů konečně „vlastní“ normální domov. Bude to však velice dlouhá a namáhavá cesta, nejenom pro matky, ale i pro nás.“, řekla ředitelka Zdenka Pětníková při slavnostním otevírání tréninkového bytu.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem