O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se v říjnu 2010


Stalo se v říjnu  2010 ....


31. říjen     AD - pokračování  soutěže "Máma baví děti" - 4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
23. říjen     AD - pokračuje  soutěž "Máma baví děti" - 3. DISKOTÉKA


22. říjen    Biblioterapie - Čteme z Bible

              vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb18. říjen     Účast dětí  z NZDM a SAS na akci Mezinárodní den boje proti chudobě v Praze

17.říjen      AD - pokračuje soutěž "Máma baví děti" - 2. SKLÁDÁNÍ PUZZLE


15. říjen     Supervize kolektivu zaměstnankyň PS .. pravidelná vzdělávací aktivita zaměstnanců

                   Zahájení  školení "Zvyšování ekonomické gramotnosti" - 1.workshop

                    - zúčastňuje se celkem 14 zaměstnanců FCH

14.říjen      Divadlo "Honza Nebojsa" v KZM - pro děti a maminky ze SAS

                    V NZDM vyšlo již 3.číslo časopisu SANDÁL - k shlédnutí zde ..


13. říjen     Přednáška "Péče o děti" pro rodiče dětí ze SAS - PhDr. Lesová


12. říjen     Výlet dětí ze SAS na pštrosí farmu do Židovic                    Setkání koordinátorů Tříkrálové sbírky 2011 v Praze - kostel sv.Vojtěcha v Dejvicích

11. říjen     Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
               téma : Přímá komunikace -
určeno zaměstnancům

               Velká porada všech zaměstnanců

10. říjen     AD - zahájena soutěž "Máma baví děti" - 1. KARNEVAL
8.říjen         Pizza párty s tancem - akce pro děti a mládež z NZDM 

5.říjen         Loutkové divadlo v knihovně - děti a maminky ze SAS

                     Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova

2. říjen         Rotahufest - vystoupení dětí a mládeže z NZDM na romském festivalu v Ústí n.L.


1. říjen           Supervize kolektivů AD, NZDM ... pravidelná vzdělávací aktivita zaměstnancůPravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 
AD Riegrova
– během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen, matek a dětí :

                           společné vaření, pečení

                           práce na PC - základy práce s PC, hledání práce a ubytování na internetu
   
                           relaxace - žen, matek i dětí         

                           hry s dětmi - cvičení, kreslení, hry, tanečky

                           pletení rybářské sítě - dekorace na výtvory matek a dětí
                          
                           probíhala soutěž matek - "Máma baví děti"
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                        sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                        tanečky – soubor Bengha Čhaja

                                                        orientální tanec - děvčata z Bengha Čhaja                                                         

                                                        arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                         výuka hry na flétnu,  bongo

                                                         PC kroužek

                                                         společenské hry
                                                                                                                                           

                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

                   aktivity "starší " NZDM :   filmový klub

                                                              
výuka práce na PC a internetu

                                                               přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                                                                                       

                                                             

      Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00) 

                                         


  
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem