O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se v dubnu 2010

Stalo se v dubnu 2010 ....30.duben    Děti v předškolce pálily čarodejnici  a mládež se společně zúčastnila akce na náměstí.

19.duben    Ředitelka FCH podepsala na Krajském úřadě Ústeckého kraje smlouvu na 

                      zabezpečení sociální služby  "Sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi

                      v Roudnici n.L. a v jejím správním obvodu obce s rozšířenou působností

                      od 1.5.2010 do 31.12.2011"
                     

 

14.duben     Biblioterapie - Čteme z Bible

                 vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb

                 

                       Návštěva p.Grygara z Agentury v nových prostorách NZDM a SAS

12.duben    Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
                téma : Manipulace a její následky -
určeno zaměstnancům

                Velká porada všech zaměstnanců


9.duben      Promo diskotéka v NZDM - pro mladší i starší - s programem a občerstvením


8.duben    Účast dětí, mládeže a zaměstnanců NZDM na oslavách Dne Romů                  

                   v AMICUS Lovosice - při FCH Lovosice7.duben    Výběrové řízení na pozici - sociální pracovník v SAS a NZDM
                    (vybrána B.H.)

6.duben    Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova


1.duben    NZDM a SAS v nových prostorách v Jungmanově 670
Pravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 
AD Riegrova
– během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen, matek a dětí :

                           společné vaření a pečení

                           práce na PC - hledání na internetu, základy práce s PC

                           pletení košíčků a krabiček z papíru                           

                           hry s dětmi - cvičení, kreslení, poznávání tvarů, zvuků, barev, zvířátek 
                       

 


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                          sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                          tanečky – soubor Bengha Čhaja                                                           

                                                         arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                          výuka hry na flétnu,  bongo

                                                          PC kroužek

                                                          společenské hry

                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

          aktivity "starší " NZDM :   filmový klub

                                                      přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                      outdoorové aktivity v terénu

                                                 

  

Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00) 


        

  

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem