O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se v červnu 2010

Stalo se v červnu 2010 ....


30.červen   Rozdávání vysvědčení  dětem v předškolním klubu

                     Ukončení školního roku - grilování na dvorku - odměna za přinesené vysvědčení


25.červen   Diskotéka v NZDM - určeno pro děti a mládež od 6 do 26 let


23.červen   Návštěva ředitelky a zástupkyně FCH Roudnice n.L. na požehnání nových prostor
  

                     ve FCH Neratovice

                    

17.červen   Odložená oslava dne dětí v předškolce SAS16.červen    Biblioterapie - Čteme z Bible

                 vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb
14.červen   V prostorách NZDM a SAS se konalo slavnostní Požehnání p.biskupem Herbstem

10.červen  V prostorách NZDM proběhla volba MISS a MISSÁK klubu

 

8.červen    Proběhla kontrola z KÚ - na kontrolu registračních podmínek v AD a na kontrolu

                   plnění smluvních podmínek projektu "Sociální služby v Ústeckém kraji - AD Riegrova"

                   Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova


7.červen    Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
               téma : Jak žít s bezmocí -
určeno zaměstnancům

               Velká porada všech zaměstnanců


4.červen    Galerijní noc - účast FCH na akci pořádané Galerii Moderního umění Rce n.L.

                   - prezentační stánek s výrobky uživatelů AD, NZDM, SAS a  vystoupení Benhga Čhaja3.červen   Jarmark plný řemesel - účast FCH na akci pořádané MC Matýsek2.červen   Den dětí - oslava v nízkoprahovém klubu, v předškolním klubu oslava  DD odložena


1.červen   Kluci z nízkoprahového klubu se zúčastnili fotbalového turnaje v Litoměřicích

                   Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova
Pravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 
AD Riegrova
– během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen, matek a dětí :

                           společné vaření a pečení perníčků

                           práce na PC - hledání na internetu, základy práce s PC 
   
                           malování na sklo, pěče o kytky na dvorku a v domě              

                           hry s dětmi - cvičení, kreslení, hry, tanečky
                          
                        

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                        sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                        tanečky – soubor Bengha Čhaja                                                           

                                                        arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                         výuka hry na flétnu,  bongo

                                                         PC kroužek

                                                         společenské hry

                                                         příprava časopisu Sandál - vydání č.2 (červen 2010)
                                                        

                                                  

                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

                   aktivity "starší " NZDM :   filmový klub

                                                               přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                               outdoorové aktivity v terénu

                                                               výuka práce na PC a internetu
                                                               

                                                                                                            

  

Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00) 

  


        

  

 


 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem