O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se v květnu 2010

Stalo se v květnu 2010 ....
27.květen   Děvčata z Bengha Čhaja se zúčastnila mezinárodního festivalu KHAMORO v Praze

21.květen   Diskotéka v nízkoprahovém klubu  - pro děti a mládež od 6 do 18 let


20.květen   Děti ze SAS se zúčastnily loutkového představení v Litoměřicích


17.květen   V NZDM proběhl trojboj - šipky, kulečník, stolní fotbal

14. květen   Biblioterapie - Čteme z Bible

                 vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb


                       Besídka ke Dni matek - připravily děti ze SAS, AD a NZDM
10.květen   Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
                téma : Životní změny - součást života -
určeno zaměstnancům

                Velká porada všech zaměstnanců

                Velký karetní turnaj -
v NZDM - pro mladší i starší uživatele4.květen     Workshop v knihovně - děti a mládež z NZDM  se zúčastnily výtvarné dílny - tvorba šperků


 

                   Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova

1.květen    Zahájena realizace individuálního projektu "Sociální služby v Ústeckém kraji"

                   pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) - financována z ESF


Pravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 
AD Riegrova
– během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen, matek a dětí :

                           společné vaření a pečení perníčků

                           práce na PC - hledání na internetu, základy práce s PC                 

                           hry s dětmi - cvičení, kreslení, hry, tanečky
                       

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                        sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                        tanečky – soubor Bengha Čhaja                                                           

                                                        arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                         výuka hry na flétnu,  bongo

                                                         PC kroužek

                                                         společenské hry                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

                   aktivity "starší " NZDM :   filmový klub

                                                               přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                               outdoorové aktivity v terénu

                                                 

  

Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00) 

  


        

  

 


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem