O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se únoru 2010

Stalo se v únoru 2010 ....

 

26.únor  Konala se supervize zaměstnanců - individuální i skupinové

 

25.únor   Karneval v předškolce - určen pro děti z předškolního klubu 

23.únor   Česká televize přijela natáčet reportáž do cyklu dokumentů - Kde peníze pomáhají

                 -   projekt FCH byl podpořen z 11.ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem

22.únor    Maškarní rej v azylovém domě -  maminky  společně s pracovníky azylového domu

                  připravili maškarní karneval a dětské hrátky
17.únor    Biblioterapie - Čteme z Bible
              vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb


12. únor   Konala se supervize zaměstnanců - individuální i skupinové


9.únor      Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova

 

5.únor    Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
             téma : Rodina - zázemí pro děti -
určeno zaměstnancům

             Velká porada všech zaměstnanců


3.únor      Konalo se výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka do PS

2.únor      Na šetření v předškolním klubu zavítala pí Vlasáková z KÚ Ústeckého kraje  
               
                  - FCH požádala o vydání povolení k sociálně právní ochraně dětí     

 

Pravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 

AD Riegrova – během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen , matek a dětí :

                           společné vaření a pečení

                           práce na PC - hledání na internetu, základy práce s PC

                           pletení košíčků a krabiček z papíru                           

                           hry s dětmi - cvičení, kreslení, poznávání tvarů, zvuků, barev, zvířátek 
                       

 


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                          sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                          tanečky – soubor Bengha Čhaja                                                           

                                                          dramatický - divadelní kroužek

                                                          arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                          výuka hry na flétnu,  bongo

                                                          PC kroužek

                                                          společenské hry

                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

          aktivity "starší " NZDM :   vaření

                                                      filmový klub - pravidelné projekce 1x týdně

                                                      přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                    

  

Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00) 


        

   

       

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem