O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se v září 2010

Stalo se v září  2010 ....29. září        Výtvarná dílna v Galerii moderního umění - návštěva dětí z fotografického kroužku

                     Víceboj netradičních disciplin v NZDM - pro děti a mládež

24. září        Malování zdi na dvorku Riegrova - dětské motivy přišly namalovat děvčata z NZDM

22. září         Biblioterapie - Čteme z Bible

                 vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb


20.-24. září   NZDM a SAS se zapojili do akce - Týden nízkoprahových klubů IV.

18. září          Roudnické vinobraní - prezentační stánek na zámku a vystoupení Benhga Čhaja a

                        Tria Proměny9. září       Zahájena kontrola hospodaření FCH s prostředky Města Roudnice n. L.- 2008,2009


8. září       Návštěva v AD Mělník - znovuotevření azylového domu po rekonstrukci

                  Langoš párty - akce v NZDM

6. září       Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
         
              téma : Stres a jeho vliv na člověka -
určeno zaměstnancům

              Velká porada všech zaměstnanců

3. září       Supervize kolektivu SAS a kanceláře s pí Prokešovou

                  Založení hudební kapely Bengha Čhavore při NZDM - 1. zkouška
Pravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 
AD Riegrova
– během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen, matek a dětí :

                           společné vaření

                           práce na PC - základy práce s PC, hledání práce a ubytování na internetu
   
                           relaxace - žen, matek i dětí         

                           hry s dětmi - cvičení, kreslení, hry, tanečky


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                        sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                        tanečky – soubor Bengha Čhaja                                                           

                                                        arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                         výuka hry na flétnu,  bongo

                                                         PC kroužek

                                                         společenské hry
                                                                                                                                           

                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

                   aktivity "starší " NZDM :   filmový klub

                                                              
výuka práce na PC a internetu

                                                               přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                                                                                       


                                                             

      Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00) 

  


        

  

 


                           
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem