O nás » Stalo se v roce 2010 » Stalo se v lednu 2010

Stalo se v lednu 2010 ....

 

Intenzivní hledání prostor pro NZDM a SAS a jednání s Městem Roudnice n.L.

 
29.leden        Návštěva studentů z Prague British School v NZDM

28.leden        Úplné vyklízení prostor azylových domů a suterénu na tř.T.G.M.

22.leden        Výběrové řízení na nového pracovníka do NZDM


13.leden        Biblioterapie - čteme z Bible
                  vede PhDr.Lesová – určeno uživatelům sociálních služeb

12.leden        Mše svatá - pro uživatele, zaměstnance i farníky v kapli Riegrova

8.leden       Přednáška psycholožky PhDr. Lesové
                  téma : Ztráty a nálezy - 
určeno zaměstnancům

                  Velká porada všech zaměstnanců

 

6.leden       Zahájení provozu NZDM po "novém" a rozjezd nové sociální služby - SAS
                 
                          


2.-6.leden   Tříkrálová sbírka (během 4 dní jsme chodili koledovat a podařilo se nám
                  vybrat částku 95 702,- ) - obrovský úspěch, podařilo se nám zopakovat
                  úžasný výsledek z minulého roku !!! 

Pravidelné akce na jednotlivých střediscích :

 

AD Riegrova – během tohoto měsíce probíhaly volnočasové aktivity žen , matek a dětí :

                           společné vaření a pečení

                           práce na PC - hledání na internetu, základy práce s PC

                           hry s dětmi, kreslení, poznávání tvarů, zvuků, barev, zvířátek 
                       

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - během měsíce obvyklé fungování zařízení:

                   provoz nízkoprahového klubu  pro mladší  6 - 15 let   (13.00 - 17.00 )

          aktivity "mladší " NZDM :  příprava do školy  (13-15)
                           

                                                        volnočasové aktivity (15-17) :

                                                          sportovní (míčové hry) – v tělocvičně II.ZŠ

                                                          tanečky – soubor Bengha Čhaja                                                           

                                                          dramatický - divadelní kroužek

                                                          arte aktivity (výroba různých výrobků)

                                                          výuka hry na flétnu,  bongo

                                                          PC kroužek

                                                          společenské hry

                                                         

                    provoz nízkoprahového klubu  pro starší  15 - 26 let   (17.00 - 20.00 )

          aktivity "starší " NZDM :   vaření a pečení

                                                      filmový klub - pravidelné projekce 2x týdně

                                                      přednášky a debaty k rozličným tematům

                                                      výchova k rodičovství

                                                      péče o děti, hospodaření a domácnost
                                                      

  

Sociálně aktivizační služby   - během měsíce obvyklé fungování :

                                          provoz předškolního zařízení (7.30 - 12.00)    

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem