Dotace a granty » 2014 » IPO Roudnice nad Labem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě


ESF

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.


Veřejná zakázka    "Výběr dodavatele sociálních služeb" - IPO Roudnice n.L.

   

Farní charita Roudnice nad Labem se v květnu 2013 přihlásila do otevřeného výběrového řízení na získání veřejné zakázky na „Výběr dodavatele sociálních služeb“, které vyhlásilo pro poskytovatele sociálních služeb Město Roudnice nad Labem.

Město získalo z MPSV
individuální projekt obce - "IPO Roudnice n.L." na financování sociálních služeb - SAS pro rodiny s dětmi, NZDM (15 - 26 let)  a další služby v období od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2015.

 

Farní charita se ucházela o zajištění financování 2 sociálních služeb - NZDM a SAS.

Po posouzení všech podaných nabídek bylo rozhodnuto, že Farní charita Roudnice nad Labem získala výše uvedenou věřejnou zakázku s akceptovanou nabídkovou cenou - ve výši 4.558.779,- Kč 
na celé období realizace projektu - od 1.7. 2013 do 31. 5. 2015.


Dne 28. 6. 2013 byla podepsána smlouva o zajištění těchto 2 sociálních služeb.


Projekt je určen na zabezpečení provozu Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Nízkoprahového zařízení  pro děti a mládež (15 - 26 let) - v období od 7/2013 do 10/2014  se realizoval v dočasných prostorách Havlíčkova 276.

Po ukončení rekonstrukce  Jungmannova 670 - z prostředků IOP 3.1.B (od 10/2014) se služby opět vrátily do tohoto objektu -  1.patro (NZDM),  3.patro a suterén (SAS). 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem