Dotace a granty » 2021 » Úřad práce - pobočka Litoměřice

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě


                                                                                                      
Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2020  do  30. 04. 2021


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklidové práce a práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.

Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 9. 2020  do  31. 08. 2021


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje  práci v charitním šatníku v objektu Jungmannova 670.


Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření  

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2021  do  30. 11. 2021


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje  práci v charitním šatníku v objektu Jungmannova 670.
Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření  

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 7. 2021  do  30. 11. 2021


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje  úklid a práci v charitním šatníku v objektu Jungmannova 670.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem