Dotace a granty » 2020 » Ústecký kraj - POSOSÚK 3

 

 

 

Ústecký kraj - POSOSÚK 3 - financování AD - (2020 - 2021)

 

Charita Roudnice nad Labem se zapojila do projektu Ústeckého kraje "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3" , který je financován z prostředků OPZ. Podpora se týká sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa.


Doba realizace projektu:  1. 1. 2020 - 31. 12. 2021Výše způsobilých výdajů na rok 2020:  4 113 700 Kč

Výše způsobilých výdajů na rok 2021:  4 179 400 Kč

 

 

Cílem projektu je finanční zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.

 
Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15-005/0014509  je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


         

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem