Dotace a granty » 2020 » Nadace Terezy Maxově dětem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě


 

 


 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar I. - rok 2020

 


Charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. Celková výše příspěvku činí  5 000 Kč.


Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí a arte dílny na úhradu nájemného v azylovém domě.

Matky během realizace projektu pracovaly v šicí a arte dílně.  Šily látkové tašky, chňapky, zásterky a  dekorativní výrobky. Jejich prodejem získala Nadace finance, které následně prostřednictvím CH Rce předala maminkám.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem