Dotace a granty » 2020 » Nadace Terezy Maxově dětem 

 


 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar I. - rok 2020

 


Charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. Celková výše příspěvku činí  5 000 Kč.


Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí a arte dílny na úhradu nájemného v azylovém domě.

Matky během realizace projektu pracovaly v šicí a arte dílně.  Šily látkové tašky, chňapky, zásterky a  dekorativní výrobky. Jejich prodejem získala Nadace finance, které následně prostřednictvím CH Rce předala maminkám.

 
NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar II. - rok 2020

 


Charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. Celková výše příspěvku činí  9 000 Kč.


Přidělené finanční prostředky jsou určeny na nákup trvanlivých potravin, mléčných a masových výrobků, vitamínů a vitamínových doplňků pro děti a matky z azylového domu v Domově sv.Josefa.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem