Dotace a granty » 2020 » Úřad práce - pobočka Litoměřice


Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření         

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 7. 2019  do  30. 11. 2019

podpora pracovnice byla prodloužena:        od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020

podpora pracovnice byla prodloužena:        od  1. 2. 2020 do 30. 6. 2020


 

název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách
 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklidové práce v objektu Jungmannova 670.

                                                                                                      
Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2020  do  30. 04. 2021


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklidové práce a práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.

Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 9. 2020  do  31. 08. 2021


název profese                                                    pomocný pracovník v sociálních službách

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje  práci v charitním šatníku v objektu Jungmannova 670.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem