Dotace a granty » 2020 » Ústecký kraj - malý dotační program

 

ÚSTECKÝ  KRAJ  

             
Organizace je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program".  Celková výše dotace  140 910,-  Kčje rozdělena na sociální služby, které poskytujeme:

 
 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                54 120 Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                            25 500 Kč

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                             46 240  Kč

 Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                                      15 050 Kč
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pro pracovníky přímé péče

  v daných sociálních službách.

 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem