Dotace a granty » 2019 » Nadace Terezy Maxově dětem II.

 NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY - V. ročník


Charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem v rámci projektu  "MADE BY" .


Celková výše příspěvku činí  31 300 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. 

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu MADE BY - zaměřeného  na zvýšení finanční gramotnosti a pracovní aktivizace žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.


Z finančních prostředků jsou hrazeny osobní náklady členů projektového týmu a materiálové náklady související s činností šicí a arte dílny, ve které  probíhá pracovní aktivizace žen, matek.

V rámci projektu se 2x měsíčně konají přednášky a besedy zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

 

Ženy a matky se zapojují do pracovní aktivizace v šicí a arte dílně - výroba tašek,  látkových sáčků, zástěrek, či různých dekorací. Za práci v šicí  a arte dílně budou finančně i materiálně odměňovány.

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem