Dotace a granty » 2019 » Nadace Terezy Maxově dětem


 

 NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY - IV. ročník


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem v rámci projektu  "MADE BY" .


Celková výše příspěvku činí  93 700 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 9. 2018 do 30. 06. 2019. 

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu MADE BY - zaměřeného  na zvýšení finanční gramotnosti a pracovní aktivizace žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.


Z finančních prostředků jsou hrazeny osobní náklady členů projektového týmu a materiálové náklady související s činností šicí dílny, ve které  probíhá pracovní aktivizace žen, matek.

V rámci projektu se 2x měsíčně konají přednášky a besedy zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

 

Ženy a matky se zapojují do pracovní aktivizace v šicí dílně - výroba látkových tašek, případně zástěrek, chňapek a utěrek. Za práci v šicí  dílně budou finančně i materiálně odměňovány.

 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar I. - rok 2019

 


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

Celková výše příspěvku činí  3 330 Kč.


Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí dílny na úhradu nájemného v azylovém domě.

Matky během realizace projektu pracovaly v šicí dílně.  Šily látkové tašky, chňapky, zásterky a další výrobky. Jejich prodejem získala Nadace finance, které následně prostřednictvím FCH předala.


 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar II. - rok 2019

 


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

Celková výše příspěvku činí  85 360 Kč. Doba realizace od 1. 3. 2019 do 30. 06. 2019. 


Přidělené finanční prostředky jsou určeny na nákup vybavení azylového domu v Domově sv.Josefa - na nákup skříní a lednic do pokojů matek, pračky, potravinové skřínky, sedací soupravy a kuchyňské linky do společných prostor domu.


 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem