Dotace a granty » 2019 » Nadace Terezy Maxově dětem I.


 

 NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY - IV. ročník


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem v rámci projektu  "MADE BY" .


Celková výše příspěvku činí  93 700 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 9. 2018 do 30. 06. 2019. 

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu MADE BY - zaměřeného  na zvýšení finanční gramotnosti a pracovní aktivizace žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.


Z finančních prostředků jsou hrazeny osobní náklady členů projektového týmu a materiálové náklady související s činností šicí dílny, ve které  probíhá pracovní aktivizace žen, matek.

V rámci projektu se 2x měsíčně konají přednášky a besedy zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

 

Ženy a matky se zapojují do pracovní aktivizace v šicí dílně - výroba látkových tašek, případně zástěrek, chňapek a utěrek. Za práci v šicí  dílně budou finančně i materiálně odměňovány.

 
 

Slavnostní zakončení projektu - čtvrtek 4. července 2019


Na konci projektu již tradičně děláme na dvorku azylového domu malé posezení spojené s grilováním. Letos jsme navíc pozvali kapelu Formát, která nám přišla zahrát k poslechu a tanci.

Pozvaly jsme i pracovnice Nadace Terezy Maxové dětem, které naše pozvání přijaly a zajímaly se o naše zkušenosti s realizací projektu, o práci v šicí dílně, prohlédly si ukázky z dílny a prostory azylového domu.


 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar I. - rok 2019

 


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

Celková výše příspěvku činí  3 330 Kč.


Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí dílny na úhradu nájemného v azylovém domě.

Matky během realizace projektu pracovaly v šicí dílně.  Šily látkové tašky, chňapky, zásterky a další výrobky. Jejich prodejem získala Nadace finance, které následně prostřednictvím FCH předala.


 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - dar II. - rok 2019

 


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

Celková výše příspěvku činí  85 360 Kč. Doba realizace od 1. 3. 2019 do 30. 06. 2019. 


Přidělené finanční prostředky jsme využily na nákup vybavení azylového domu v Domově sv.Josefa - na nákup 2 skříní a 2 lednic s marazákem do pokojů matek, pračky, velké potravinové skřínky, 2 sedacích souprav, nové kuchyňské linky a kuchyňské desky a 2 kusů sanitárního vybavení do společných prostor domu.

Chceme touto cestou poděkovat dárci, který si vybral náš azylový dům a prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem, nám věnoval peníze na nákup tohoto vybavení.

Je pro nás velkou ctí, že přijal naše pozvání a společně se svojí rodinou zavítal do azylového domu. Prohlédl si naše prostory a "ověřil si", jak jsme naložili se svěřenými prostředky. Živě se zajímal o problematiku azylového bydlení a diskutoval se zaměstnanci AD a pak si s maminkami, které u nás v tuto dobu bydlí.Zde foto části nakoupeného vybavení:


sedačka v podkroví - společenská místnostkuchyňská linka - podkroví


 

 lednice s mrazákem - na pokoji pro matku a 4 dětivelká šatní skříně - na pokoji pro matku a 4 děti
potravinová skříně - kuchyně v 1.patře

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem