Dotace a granty » 2019 » Město Roudnice nad Labem                          MĚSTO ROUDNICE NAD LABEMOrganizace získává každoročně neinvestiční dotace z rozpočtu Města Roudnice  nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

  
 V  rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb" PRO ROK 2019

 obdržela finanční příspěvky na sociální služby v této výši :

  Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                        170 000,- Kč

 NZDM Bota  (cílová skupina 6-15 let)                                                                98 000,- Kč 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                              124 000,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                    285 000 - Kč


  Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních a provozních nákladů.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem