Dotace a granty » 2017 » Nadace Terezy Maxové dětem II.                                                                                                                                                    
                                                      

                      
                                                                                    

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY  II. ročníkFarní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem v rámci projektu  "MADE BY" .

Celková výše příspěvku činí  93 700 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 9. 2016 do 30. 06. 2017. 

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu MADE BY - zaměřeného  na zvýšení finanční gramotnosti a pracovní aktivizace žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.


Z finančních prostředků budou hrazeny osobní náklady členů projektového týmu a materiálové náklady související s činností šicí dílny, ve které bude probíhat pracovní aktivizace žen, matek.

V rámci projektu budou 2x měsíčně probíhat přednášky a besedy zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti žen, matek z azylového domu. Ženy a matky se budou zapojovat do pracovní aktivizace v šicí dílně - výroba látkových tašek, případně zástěrek, chňapek a utěrek. Za práci v šicí  dílně budou finančně i materiálně odměňovány.NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY (dar I.)


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Celková výše příspěvku činí  1 090 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 9. 2016 do 30. 06. 2017. 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí dílny, na úhradu najemného ve svém, nyní již komerčním bydlení.

Matky během realizace projektu pracovaly v šicí dílně, kde šily látkové tašky, bačkory, chňapky, zásterky a další výrobky. Jejich prodejem získala Nadace finance, které jim následně prostřednictvím FCH předala.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem