Dotace a granty » 2017 » Úřad práce

Úřad práce Litoměřice:                     
Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:

         
  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření         

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 1. 2017  do  28. 2. 2017

název profese                                                    pomocný pracovník v oblasti charity
 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která zajišťuje práci v  v pečovatelské službě.

    
Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření         

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 4. 2017  do  31. 1. 2018

název profese                                                    pomocný pracovník v oblasti charity
 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která zajišťuje práci v  charitním šatníku.Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:
         

  • čerpá finanční prostředky na společensky účelné pracovní místo - poskytnutí příspěvku je spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  (z regionálního projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém kraji")  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost   

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 3. 2017  do  1. 6. 2017

název profese                                                    ostatní pracovník v sociálních službách
 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovníka, který zajišťuje propagační práci v  organizaci.
Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na společensky účelné pracovní místo - poskytnutí příspěvku je spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  (z regionálního projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém kraji")  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 4. 2017  do  31. 3. 2018

název profese                                                    ostatní pracovník v sociálních službách
 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která zajišťuje práci v  šicí dílně.


          

       

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem