Dotace a granty » 2017 » Ústecký kraj - malý dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapě
ÚSTECKÝ  KRAJ                   

 
 
   

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje byla v roce 2017 poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Získali jsme dotaci v celkové výši  238 000,- Kč .

 
 

Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                43 000,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                 71 000,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                                100 000,-

Charitní pečovatelská služba                                                                                              24 000,-
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů v sociálních službách.

 
 
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem