Dotace a granty » 2017 » Ústecký kraj - velký dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapěÚSTECKÝ  KRAJ  
                                                                                                       
 
 
Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2017 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.
     
             Celková výše dotace  5 409 500,- Kč je rozdělena na sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                        865 100,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota ml.)                 916 100,- Kč

 

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa              2 026 600,- Kč


             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.     1 601 700,- Kč

          
Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.
Koncem června 2017 došlo k navýšení původní částky dotace o 134 600,- Kč 
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                                 800,-  Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota ml.)                  109 300,-  Kč

 

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa                    20 400,-  Kč


             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.              4 100,-  Kč


           

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.
V září 2017 došlo k navýšení dotace o dalších 705 300,- Kč - dle Nařízení vlády na zvýšení mezd  pracovníkům v sociálních službách.     

 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                          132 000,-  Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota ml.)                  126 700,-  Kč

 

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa                  255 800,-  Kč


             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.         190 800,-  Kč


           

Z přidělených prostředků můžou být hrazeny pouze osobní náklady na  uvedené sociální služby.V říjnu 2017 došlo k poslední navýšení dotace o 133 600,- Kč - 

 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota ml.)                  133 600,-  Kč

 

     Z přidělených prostředků můžou být hrazeny pouze osobní náklady na  uvedenou sociální službu.               
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem