Dotace a granty » 2016 » Město Roudnice nad Labem

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM


Farní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotace z rozpočtu Města Roudnice  nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

  
   V 1.kole dotačního řízení
obdržela finanční příspěvky na sociální služby v této výši :   Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.                                                           37 940,- Kč

   NZDM Bota                                                                                                         194 587,- Kč 

 

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                             176 898,- Kč

 

   Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa                        94 851,- Kč


  Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních a provozních nákladů.Farní charita Roudnice nad Labem získala finanční prostředky i ve 2.kole dotačního řízení na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti, v této výši:

  

   Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.                                                           85 000,- Kč

   NZDM Bota                                                                                                           45 000,- Kč 

 

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                               90 000,- Kč

 

   Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa                       275 000,- Kč


  Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem