Dotace a granty » 2016 » Pomozte dětem - 17. ročník


Pomozte dětem - 17. ročník sbírkového projektu NROS a ČT


Farní charita získala v 17. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem nadační příspěvek

ve výši 131 320 Kč .


Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu Povídej a hraj si se mnou!.


Doba realizace od 1.11. 2015 do 31.12.2016 - celkem na 14 měsíců.


Z finančních prostředků budou hrazeny osobní náklady videotrenéra.


Realizace projektu umožní podporu dětí bez stabilního domova - v azylovém domě pro matky s dětmi Farní charity Roudnice nad Labem, kde bude zajištěna doplňková služba „videotrénink interakcí“. Tato krátkodobá, progresivní terapie podpoří funkčnost rodin dětí, přispěje k rozvoji úspěšné komunikace v rodině a k vytváření dobrého rodinného klimatu a prostředí, vhodného pro výchovu a harmonický vývoj dětí. Bude rovněž preventivně působit proti sociálnímu zanedbávání či týrání dětí a jejich odebrání z rodin.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem