Dotace a granty » 2016 » Nadace Terezy Maxové dětem

                                                                                                                      
                                                               
                                                                                                            
                                                     

                      
                                                                                    

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY  I.Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy

Maxové dětem v rámci projektu  "MADE BY" .

Celková výše příspěvku činí  101 000 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 9. 2015 do 30. 06. 2016. 

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu MADE BY - zaměřeného  na zvýšení finanční gramotnosti a pracovní aktivizace žen, matek z azylového domu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.


Z finančních prostředků budou hrazeny osobní náklady členů projektového týmu a materiálové náklady související s činností šicí dílny, ve které bude probíhat pracovní aktivizace žen, matek.

V rámci projektu budou 2x měsíčně probíhat přednášky a besedy zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti žen, matek z azylového domu. Ženy a matky se budou zapojovat do pracovní aktivizace v šicí dílně - výroba bačkor, případně zástěrek, chňapek a utěrek. Za práci v šicí  dílně budou i finančně odměněny.


 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY  (dar I.)Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem .

 

Celková výše příspěvku činí  7 000 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 7. 2015 do 30. 06. 2016. 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa, zapojeným do aktivit v rámci projektu MADE BY - účast na přednáškách i aktivizačních činnostech v rámci šicí dílny, na vytvoření finanční rezervy určené po odchodu z azylového domu na nové bydlení - na kauci, na nájemné, na vybavení domácnosti, přípradně na mimořádné výdeje ještě během pobytu v AD.
NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY (dar II.)


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Celková výše příspěvku činí  7 100 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 7. 2015 do 30. 06. 2016. 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa, zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí dílny, na vytvoření finanční rezervy, určené po odchodu z azylového domu na nové bydlení - na kauci, na nájemné, na vybavení domácnosti apod.NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM - projekt MADE BY  (dar III.)


Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Celková výše příspěvku činí  2 999 ,- Kč .   Doba realizace od 1. 5. 2016 do 30. 09. 2016. 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny jako finanční pomoc ženám - matkám v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa, zapojeným do aktivizační činností v rámci šicí dílny.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem