Dotace a granty » 2016 » Úřad práce


        Úřad práce Litoměřice:         

               

Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích
:         
  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací,
  • ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a

    zaměstnanost  (z projektů "Vzdělávejte se pro růst" a "Nové pracovní příležitosti")

                       

doba trvání zaměstnání                                   od 1. 8. 2015  do  31. 07. 2016

název profese                                                    pomocný pracovník v oblasti charity

 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů 3 pracovnic, které zajišťují práci v  v šatníku a v azylovém domě na pozicích - recepční a denní asistentka. 


Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          
  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací,
  • ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a

    zaměstnanost  (z projektů "Vzdělávejte se pro růst" a "Nové pracovní příležitosti")

                       

doba trvání zaměstnání                           od 1. 8. 2016 do  31. 12. 2016    

 

název profese                                                    pomocný pracovník v oblasti charity
 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů 2 pracovnic, které zajišťují práci v  v šatníku a v azylovém domě na pozici denní asistentka.

                                               Farní charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:

         
  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření         

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 7. 2016  do  31. 12. 2016

název profese                                                    pomocný pracovník v oblasti charity
 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která zajišťuje práci v  v pečovatelské službě.

             

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem