Dotace a granty » 2016 » Ústecký kraj - malý dotační programÚSTECKÝ  KRAJ                   

 
 
   

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje byla v roce 2016 poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý doatční program"

Získali jsme dotaci v celkové výši  175 339,- Kč .

 
 

Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                75 715,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                 45 661,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                                   53 963,-

 
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů v sociálních službách.

 
 
 
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem