Dotace a granty » 2015 » Ústecký kraj - velký dotační program

                                                         KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE                   
 
Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pro rok 2015 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj.
     
Celková výše dotace  3 393 938,- Kč je rozdělena na sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba  (PS)                                                                 892 000,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)               481 632,- Kč

 

             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                               479 306,- Kč

            
             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa      1 541 000,- Kč


           

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem